اختلالات شخصیت

اختلالات شخصیت (Personality disorder)

شخصیت چیست؟
شخصیت عبارت است از مجموعه ی افکار، هیجانات و رفتارهایی که شیوه ی انطباق ما با دنیا را نشان می دهند.

شخصیت یعنی سبک زندگی هر فرد.

هر فرد، سبک خود یعنی شخصیت خاص خود را دارد که از او انسانی واحد و منحصر به فرد می سازد.

پس انسانها از نظر شخصیت از هم متفاوتند و هر فرد دارای نوعی شخصیت است.

شخصیت یعنی عنصر ثابت رفتار فرد که موجب تمایز او از دیگران می شود.

ثابت بودن شخصیت انسانها سبب می شود که رفتارها و عملکردهای آنها، قابل پیش بینی باشد.

صفت شخصیت الگوی بادوام درک کردن محیط و دیگران، برقرار کردن رابطه با آنها و فکر کردن به آنهاست، الگویی که در قالب ساخت روانی فرد تثبیت شده است.

شخصیت عبارت است از یک اصطلاح که می گوید فرد چگونه با انواع رویدادهای زندگی مقابله می کند، با آنها سازگار می شود و واکنش نشان می دهد.

رویدادهای زندگی عبارتند از چالش ها، شکست ها، فرصت ها، موفقیت ها و سرخوردگی ها.

شخصیت چیزی است که آن را در درون تجربه می کنیم و از بیرون به دیگران نشان می دهیم.

عوامل تشکیل دهنده اختلالات شخصیت
وراثت
محیط
عوامل زیستی شخصیت
جنس
الف) اعمال حسی – حرکتی، ب) اعمال ذهنی، ج) عواطف، نگرش ها و رغبتها

سن
یعنی شخصیت هر فرد، با افزایش سن او، تغییر می کند. این تغییر بیشتر تحت تاثیر بلوغ جنسی هست.

عوامل عصبی – غددی
یکی از علل اصلی تفاوتهای جنسی، تفاوت در ترشح غدد درون ریز است، غدد درون ریز در تعیین شخصیت، نقش بسیار قطعی دارند.

ترشح زیاد غده ی تیروئید باعث تحریک خیلی زیاد می شود و برعکس.

عوامل اجتماعی اختلالات شخصیت
تعلیم و تربیت
عبارت است از مجموعه اقداماتی که گروه اجتماعی اتخاذ می کنند تا کودک با برخی موقیعت ها روبرو شود و به کمک یادگیری شخصیت او شکل گیرد.

نقش اولین سالهای زندگی
اولین سالهای زندگی در رشد و شکل گیری شخصیت اثر بنیادی دارد.

در این دوران، چون ساختارهای عصبی از انعطاف پذیری بالایی برخوردارند، یادگیری ها، هم به سرعت انجام می گیرند و هم پایدارترند.
منبع :مرکز مشاوره و روانشناسی مشاورانه-اختلالات شخصیت

سفارش طراحی سایت یا وبلاگ به صورت حرفه ایبا شماره 09128981231 تماس بگیرید سفارش طراحی سایت یا وبلاگ به صورت حرفه ایبا شماره 09128981231 تماس بگیرید

آمارگیر asheghaneha